Vergoedingen voor de gemaakte kosten variëren per zorgverzekering en dus per zorgverzekeraar. In de polis van uw ziektekostenverzekering staat op welke vergoedingen u recht heeft.

Vergoeding voor een volledig boven- en/of ondergebit via uw zorgverzekering

Afhankelijk van het eigen risico heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op ongeveer 75% vergoeding van een volledig kunstgebit. Afhankelijk van de zorgverzekeraar is dat eens per vijf jaar. Zorgverzekeraars mogen in dit kader zelf het termijn bepalen. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, dan zal daar nog een deel uit vergoed worden.

Vergoeding voor een frameprothese en partiële (plaat) prothese

Een frameprothese en partiële (plaat) prothese wordt vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

Vergoeding voor een klikgebit via uw zorgverzekering

Een klikgebit wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico). U moet alleen wel een wettelijke eigen bijdrage voldoen. Deze wordt aan het begin van het jaar (wettelijk) vastgesteld. Kijk daarom goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na.

Een aanvullende (tandarts) verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering wordt u volledige prothese of klikgebit soms zelfs volledig vergoedt. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering dan kan een gedeeltelijk kunstgebit of frame hier vanuit vergoedt worden. Wilt u duidelijk weten wat er wordt vergoedt in uw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact met ons op voor het maken van een eerste gratis consult, wij zoeken dit uiteraard graag voor u uit.

Reparaties vergoeden via uw zorgverzekering

Voor vereiste reparaties van volledige gebitsprotheses, ontvangt u een vergoeding van 90%. Deze zijn vaak wel verbonden aan een maximum bedrag.

Reparaties van een partiële frameprothese of partiële plaatprothese worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

Wilt u meer weten over de vergoeding van de zorgverzekeraars? Neem dan vooral contact met ons op. U kunt even binnenlopen tijdens het inloopspreekuur, of ons bellen. We hebben alle informatie voor u paraat of zoeken het voor u uit.