Wat wordt er vergoeding voor een frameprothese en partiële (plaat) prothese?

Een frameprothese en partiële (plaat) prothese wordt vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

Terug naar de kennisbank