Een kroon of brug

kroon op implantaten

Wanneer een kroon?

Een kroon is een kunsttand die als een kapje over een bestaande wortel of implantaat wordt bevestigd. Er zijn verschillende redenen om een kroon toe te passen.

  • Tandbederf
  • Tandbeschadiging
  • Tandbreuk
  • Esthetische verbetering

Een kroon wordt geplaatst over een bestaande tand en/of kies. Uw tandarts slijpt de betreffende tand/kies tot de wortel. In ons laboratorium maken wij een kunsttand van metaal of porselein die de oorspronkelijke vorm, kleur en functie van uw tand zoveel mogelijk benadert. Deze wordt door uw tandarts definitief bevestigd over de wortel.

Met een kroon blijft uw gebit een natuurlijk geheel.

Is er sprake van een situatie waarbij een of meerdere tanden ontbreken? Dan kiest u voor een brug of een kroon op implantaat of een gedeeltelijk kunstgebit.

brug op twee pijlers

Wanneer een brug?

Er zijn verschillende redenen om een brug toe te passen.

  • Ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden en/of kiezen
  • Tekort aan kauwvlak
  • Ter voorkoming van scheefstand van tanden en kiezen door ontstane open ruimte
  • Esthetische verbetering

Een brug bestaat uit meerdere kronen aan elkaar met een zwevende kroon ter plaatse van de open ruimte. Aan de tanden en/of kiezen aan weerszijden van de open ruimte worden pijlers geplaatst door uw tandarts waaraan de brug definitief wordt bevestigd.

Een alternatieve oplossing is een kroon op implantaat. Of indien u een uitneembare oplossing wenst een gedeeltelijk kunstgebit.