kroon op implantaten

Kroon of brug op implantaten

Wanneer een kroon op implantaat?

Een kroon is een kunsttand die als een kapje over een bestaande wortel of implantaat wordt bevestigd. Er zijn verschillende redenen om een kroon toe te passen.

  • Ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden en/of kiezen
  • Tekort aan kauwvlak
  • Ter voorkoming van scheefstand van tanden en kiezen door ontstane open ruimte
  • Esthetische verbetering

Als er een tand of kies ontbreekt in uw gebit heeft dit gevolgen voor uw kaak en mogelijk ook voor de tanden en/of kiezen aan weerszijden van de ontbrekende tand/kies. Wij adviseren dan ook de open ruimte op te vullen met een brug of een kroon op implantaten. Indien u een uitneembare oplossing wenst is een gedeeltelijk kunstgebit aan te raden.

Een implantaat is in feite een kunstwortel die dient als nieuw stevig fundament voor onder andere een kroon en een brug. Deze wordt ingebracht door een implantoloog waarnaar wij u kunnen doorverwijzen. Wij maken de kroon in ons laboratorium. Een kroon op implantaat heeft als voordeel dat het net zoveel kracht en sterkte biedt als uw natuurlijke tanden. Daarnaast slinkt uw kaak niet en behoudt deze zijn eigen contour. Bij een kroon op implantaat hoeven in tegenstelling tot een brug geen naburige tanden of kiezen afgeslepen te worden. Uw gebit blijft in goede conditie.

Ter vervanging van meerdere tanden en/of kiezen, kiest u voor een brug op implantaten (zie hieronder) of een gedeeltelijk kunstgebit als u een uitneembare oplossing wil.

brug op implantaten

Wanneer een brug op implantaten?

Een implantaat is in feite een kunstwortel die dient als nieuw stevig fundament voor onder andere een kroon en een brug en is ter vervanging van meerdere ontbrekende tanden en/of kiezen. Voor een brugconstructie wordt afhankelijk van het aantal te vervangen tanden en/of kiezen, het aantal benodigde implantaten bepaald waarbij twee het minimum is. Deze worden ingebracht door een implantoloog waarnaar wij u kunnen doorverwijzen. Wij maken de brug in ons laboratorium. Een brug op implantaten heeft als voordeel dat het net zo veel kracht en sterkte biedt als uw natuurlijke tanden. Daarnaast slinkt uw kaak niet en behoudt deze zijn eigen contour. Bij een brug op implantaat hoeven in tegenstelling tot een normale brug geen naburige tanden of kiezen afgeslepen te worden. Uw gebit blijft in goede conditie.

vaste constructie op implantaten

Vaste brugconstructie

U heeft geen eigen tanden en kiezen meer maar wilt geen kunstgebit? Dan biedt de vaste brugconstructie op implantaten uitkomst.
Een implantaat is in feite een kunstwortel die dient als nieuw stevig fundament voor onder andere een kroon en een brug. Deze implantaten worden ingebracht door een implantoloog waarnaar wij u kunnen doorverwijzen. Wij maken de brug in ons laboratorium. Een brug op implantaten heeft als voordeel dat het net zoveel kracht en sterkte biedt als uw natuurlijke tanden. Daarnaast slinkt uw kaak niet en behoudt deze zijn eigen contour. Voor een vaste brugconstructie zijn minimaal zes implantaten per kaak noodzakelijk.