Kronen en bruggen zijn een vaste constructie en zijn bedoeld als duurzame vervanging voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie. Er wordt voor een kroon of brug gekozen als de oorspronkelijke tanden of kiezen zijn getrokken, beschadigd of verkleurd. De tand of kies wordt dan omslepen zodat er een zogenoemde ‚’stomp’ ontstaat. Deze wordt afgedrukt of gescand waarop er door het laboratorium een kroon of brug op wordt gemaakt.

Zirkonium met opgebakken porselein is tegenwoordig een veel voorkomend materiaal. Vóór het zirkonium werd er vooral een metalen onderstructuur toegepast met opgebakken porselein. Voorbeelden van metalen onderstructuren zijn goud en chroom kobalt.

Ook wordt er steeds vaker IPS e.max ® CAD toegepast.